Micke 500

Mikael Fredriksson

0704-831 831

28 års erfarenhet som verksamhetskonsult inom kundrelationer, marknadsföring- och försäljning. Mina erfarenheter har gett mig stor kunskapsbredd inom flera branscher. Under min karriär har resultatförbättringskrav och målstyrning varit en ledstjärna.

Jag är specialiserad på att Digitalisera (IT-stöd) kopplat till verksamhetskrav och affärsmodeller på ett effektivt sätt för att uppnå optimal affärsnytta och verkningsgrad i organisationen. Min utgångspunkt är att Digitalisering skall vara enkelt och effektfullt, inte komplicerat och svårt. Detta utgör grunden för att öka effektivitet, minska den manuella administrationen samtidigt som man ökar den personliga produktiviteten.

För mig är det avgörande att kunden är nöjd med sin investering och får bästa möjliga nytta både kostnads- och tidseffektivt.