Micke 500

Mikael Fredriksson

0704-831 831

25 års erfarenhet som verksamhetskonsult inom kundrelationer, marknadsföring- och försäljning. Mina erfarenheter har gett mig stor kunskapsbredd inom flera branscher. Under min karriär har resultatförbättringskrav och målstyrning varit en ledstjärna.

Jag är specialiserad på att Digitalisera (IT-stöd) kopplat till verksamhetskrav och affärsmodeller på ett effektivt sätt för att uppnå optimal affärsnytta och verkningsgrad i organisationen. Min utgångspunkt är att Digitalisering skall vara enkelt och effektfullt, inte komplicerat och svårt. Detta utgör grunden för att öka effektivitet, minska den manuella administrationen samtidigt som man ökar den personliga produktiviteten.

För mig är det avgörande att kunden är nöjd med sin investering och får bästa möjliga nytta både kostnads- och tidseffektivt.

Jarmo 500

Jarmo Järvenpää

0734-41 63 63

Efter utbildning i ADB, som det hette förut, och därefter till marknadsekonom har jag ägnat hela mitt yrkesliv åt IT branschen. I synnerhet åt konsultbolag där jag framförallt byggde upp en verksamhet i Västsverige nästan från scratch till att på topp ha fler än 300 konsulter. Roller under vägen var till exempel regionchef, affärsområdeschef och VD.

Jag har således hela min bakgrund inom konsultbranschen och fortsätter som sådan, låt var numera mer med rollen som mentor och coach samt som styrelseordförande i ett IT-konsultbolag.

Mitt stora fokus är att få mina uppdragsgivare att öka sin kundorientering, och vara en specialist inom kundrelationer och systemstöd därför (CRM). Organisationsutveckling och styrning av tjänsteföretag är andra starka ämnen.

Med min stora erfarenhet av ledarskap är utveckling av individer något som fortfarande driver mig, med det övergripande målet att utveckla kundernas affärer och organisation.